Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε τον ελεγκτή, κρατήστε πατημένο για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψουν οι φωτεινές ενδείξεις και στη συνέχεια να απελευθερώσετε.

Για να απενεργοποιήσετε τον ελεγκτή, κρατήστε πατημένο για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα φώτα, αφήστε το για να σβήσετε.

Δείτε το φάσμα των ηλεκτρικών skateboardείναι εδώ


Τελευταία ενημέρωση απόSlick Revolution