Όριο βάρους Rider

Το μέγιστο βάρος χρήστη του μονού κινητήρα eboards είναι 100kg (16st).

Για τα μοντέλα Dual Motor - 120kg (18.9st)

Τα όρια εύρους και μέγιστης ταχύτητας του eboards βασίζονται σε έναν αναβάτη 80kg σε ομαλή επίπεδη άσφαλτο. Πάνω από το 100kg, η εμβέλεια και η τελική ταχύτητα θα μειωθούν.

Δείτε το φάσμα των προϊόντων μας ηλεκτρικό skateboards εδώ


Τελευταία ενημέρωση απόSlick Revolution