Τι είναι το σκληρόμετρο;

Το μετρητικό σκληρόμετρο μετράει τη σκληρότητα των τροχών. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο δύσκολο είναι ο τροχός.

78a - 87a

Ο μαλακός τροχός είναι καλός για τραχιές επιφάνειες, σχεδιασμένο για θραύση, σανίδες και λόφους. Φοράει πιο γρήγορα από έναν σκληρότερο τροχό.

88a - 95a

Ελαφρώς πιο σκληρή και ταχύτερη με μικρότερη πρόσφυση, καλή για τραχιές επιφάνειες.

101a +

Ο σκληρότερος και ταχύτερος τροχός με το μικρότερο κράτημα. Δεν λειτουργεί αποτελεσματικά slick και τραχιές επιφάνειες.

Δείτε το φάσμα των ηλεκτρικών skateboards εδώ


Τελευταία ενημέρωση απόSlick Revolution