Πέδηση

Ουσιαστικά, θέλετε να κάνετε το αντίθετο της επιτάχυνσης. Μετακινήστε το βάρος στο πίσω μέρος της ηλεκτρικής skateboard και προετοιμάστε το βάρος σας να μετατοπιστεί προς τα εμπρός κατά την πέδηση. Slick Revolution τα φρένα είναι βαθμολογημένα, δηλαδή σαν αυτοκίνητο. Όσο περισσότερο κι αν μετακινήσετε το μοχλό φρένων τόσο ισχυρότερη είναι η δύναμη πέδησης. Slick Revolution έχουν πρόσφατα τονισμένα τα φρένα και έτσι είναι πολύ λιγότερο σκληρά από ό, τι πριν. Πρακτική σε χαμηλές ταχύτητες και να αυξηθεί καθώς η εμπιστοσύνη και η ικανότητά σας μεγαλώνει.

Δείτε το φάσμα των προϊόντων μας ηλεκτρικό skateboards εδώ


Τελευταία ενημέρωση απόSlick Revolution