Περιορισμός ηλικίας και βάρους

Δεν συνιστούμε την πατρίδα μαςeboards χρησιμοποιούνται από τους αναβάτες κάτω από το 20kg ή πάνω από το βάρος 120kg.

Η ελάχιστη ηλικία χρήστη είναι 16 ετών.


Τελευταία ενημέρωση απόSlick Revolution