Μονάδα ταχύτητας

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ON / OFF για να πλοηγηθείτε Μονάδα ταχύτητας. Χρησιμοποιήστε τον τροχό ελέγχου για εναλλαγή μεταξύ KM / H και MPH. Πατήστε ON / OFF για επιβεβαίωση.


Τελευταία ενημέρωση απόSlick Revolution