Κουζίνες

Τα ελαστικά κομμάτια που κάθονται κάτω από το πείρο στο φορτηγό σας καθιστούν σιωπηλά και μαλακά, παίρνουν τη δύναμη της στροφής και θα πρέπει να αντικατασταθούν αν η στροφή είναι αλαζονική. Υπάρχουν ποικίλες σκληρότητες των δακτυλίων που επηρεάζουν πόσο σκληρά και ευαίσθητα γυρίζετε, και η στεγανότητα του περικοχλίου του πείρου επηρεάζει και αυτό. Αυτό το παξιμάδι μανδάλωσης και η ποιότητα του δακτυλίου πρέπει να ελέγχονται τακτικά.

Δείτε το φάσμα των προϊόντων μας ηλεκτρικό skateboards εδώ.


Τελευταία ενημέρωση απόSlick Revolution