βασική λειτουργία

Για να ενεργοποιήσετε τον προηγμένο ασύρματο ελεγκτή, κρατήστε το διακόπτη ON / OFF για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ενεργοποιηθεί η οθόνη LCD. Μόλις συνδεθείτε με το δικό σας eboard, για να επιταχύνετε, κρατήστε πατημένο το Dead Mans Trigger και σπρώξτε τον τροχό ελέγχου προς τα εμπρός. Για να φρενάρετε, τραβήξτε τον τροχό ελέγχου πίσω από την ουδέτερη θέση. Το κουμπί Dead Mans Trigger πρέπει να πατηθεί για να επιτρέψει την επιτάχυνση αλλά δεν χρειάζεται να πατηθεί για να επιτρέψει την πέδηση.


Τελευταία ενημέρωση απόSlick Revolution