Αντιστοίχιση και επαναβαθμονόμηση

Για να αντιστοιχίσετε τον ελεγκτή στο eboard, με τον ελεγκτή απενεργοποιημένο, κρατήστε το φρένο και κρατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για περίπου 4 δευτερόλεπτα. Η λυχνία 2 στο χειριστήριο πρέπει να αναβοσβήνει εναλλάξ. Αφήστε τα κουμπιά στο χειριστήριο. Κρατήστε τον ελεγκτή κοντά στο eboard και γυρίστε το eboard επί. Έχουν αντιστοιχιστεί όταν τα φώτα στο χειριστήριο και στο χειριστήριο eboard Σταματήστε να αναβοσβήνει

Δείτε το φάσμα των ηλεκτρικών skateboards εδώ


Τελευταία ενημέρωση απόSlick Revolution